Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Tuż po wprowadzeniu się pierwszych lokatorów do nowo wybudowanego bloku zwołuje się spotkanie wspólnoty i planuje, co dalej. Należy bowiem wybrać zarządcę nieruchomości i wybrać przedstawicieli, którzy będą odpowiedzialni za reprezentowanie lokatorów w różnych sprawach u administracji budynku. Nie każdy, kto właśnie kupił swoje mieszkanie, ma jednak wiedzę na temat tego, kim jest zarządca nieruchomości. Okazuje się, że po wpisaniu “zarządca nieruchomości warszawa http://edyl.pl/pl/poradnik“ w okienko wyszukiwarki internetowej, również niekoniecznie mamy już jasność, jaki jest zakres jego obowiązków. Kim więc jest tajemniczy zarządca nieruchomości? Czy to jedna osoba, czy funkcję tę może pełnić zewnętrzna firma?


To dość powszechne, że lokatorzy nie bardzo zdają sobie sprawę, kim są i czym zajmują się administrator oraz zarządca nieruchomości. Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli właśnie kupiliśmy swoje pierwsze mieszkanie, a wychowani jesteśmy w domu jednorodzinnym. Niesprawiedliwe i nieodpowiedzialne jest jednak zrezygnowanie z funkcji, jaką pełni zarządca nieruchomości z powodu stwierdzenia, że wraz z administracją budynku robią dokładnie to samo i niepotrzebne jest płacenie podwójnej pensji. Poniżej trochę wiedzy o tym, co robi zarządca nieruchomości.


Zarządca nieruchomości


Główny problem ze zrozumieniem, kim jest zarządca nieruchomości, jest brak wiedzy na jego temat. Ten natomiast zaczyna się już na etapie poszukiwania w polskim prawie. Gdy wpiszesz w okienko wyszukiwarki hasło “zarządca nieruchomości warszawa”, dowiesz się, że to pojęcie nie funkcjonuje wśród zapisów prawnych. Pierwsza wzmianka prawna o jego obowiązkach pojawiła się w wyroku Sądu Najwyższego z 2006 r. i na jej podstawie można powiedzieć, że zarządca budynku ma obowiązek: sprzątać w obrębie nieruchomości i części wspólnych, pobierać opłaty czynszowe i usuwać na bieżąco wszystkie powstałe szkody.


Zarządca nieruchomości wybierany jest bezpośrednio przez wspólnotę mieszkaniową drogą głosowania. Oczywiście, jak już wspomnieliśmy, do jego obowiązków należy utrzymanie danej nieruchomości w czystości oraz zapewnienie względnego bezpieczeństwa zarówno na jej terenie, jak i wokół niej. Do jego zadań należy także kontrola ogólnego stanu technicznego budynku - przewodów wentylacyjnych, przewodów spalinowych czy przewodów dymowych oraz instalacji gazowej. To właśnie zarządca nieruchomości jest osobą odpowiedzialną za części wspólne, czyli ciągi komunikacyjne oraz wszystkie urządzenia, z których korzystają wszyscy lokatorzy. Lista obowiązków jest dość długa, dlatego lokatorzy powinni rozważyć zatrudnienie firmy, która zajmie się powierzonym budynkiem kompleksowo.


Obowiązki zarządcy nieruchomości niestety nie kończą się jedynie na pracach wokół budynku. Tej informacji niestety nie znajdziesz w pierwszych wyszukiwaniach pod hasłem “zarządca nieruchomości warszawa”, a to okazuje się najważniejsze. Zarządca bowiem odpowiada za całą dokumentację budynku i to on ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki w niej. Wygląda na to, że zarządca budynku bierze na siebie to, co można nazwać przedłużeniem roli administracji. Musi on reprezentować wspólnotę na spotkaniach w ich interesach np. w urzędzie gminy czy sądzie okręgowym. Może on również przygotować i przedstawić lokatorom ustawę, która jest w ich interesie. Profesjonalny zarządca nieruchomości to osoba lub firma, która potrafi przewidywać i dbać o to, by usterki nie wystąpiły. Ponadto wie, jak zarządzać ewentualnym kryzysem i pozostaje w dobrych stosunkach z firmami, które prace remontowe dla nieruchomości wykonają szybko, solidnie i w atrakcyjnej cenie.